Stäng

Adoptionsansökan

Språktidningen har en kampanj där man som läsare kan adoptera något av de minst använda orden i Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Som språknörd hade jag gärna deltagit, men listan är 1 001 medlemmar lång, och de flesta är sådana där krångelord som inte lämpar sig för effektiv kommunikation. Jag lät det alltså vara, ända tills idag när en vän uppmärksammade mig på att ett av orden på listan är elidera (som förresten uttalas med samma melodi som adoptera).

Att språkvetenskapliga termer för en vacklande närvaro i SAOL är inte så konstigt; ordlistan är ju sammanställd av språkvetare, så det har nog funnits ett visst jäv bakom deras inval. Orden är alltså livskraftiga inom mindre kretsar, så i Språktidningen kan de verka mer hotade än de är eftersom de egentligen inte riktigt har i SAOL att göra.

Med det sagt händer det ju emellanåt att facktermer kommer in i allmänspråket. Det klassiska moderna exemplet är adjektivet viral, som från början användes inom medicin och helt enkelt betyder ’har med virus att göra’: en virussjukdom är alltså en viral sjukdom. På sistone har ordet dock tagit en ny betydelse i offentligheten, där det syftar på något (till exempel ett videoklipp) som sprids snabbt på internet – som ett virus.

Om en så specifik term kan börja användas metaforiskt i media är det säkert möjligt även för en språkvetenskaplig. Men vissa termer har nog större möjligheter att leta sig in i allmänspråket, och en sådan är elidera. Från början är det latin för ’stöta ut’; vetenskapligt används det om att ’utelämna språkljud’ (som att uttala någon som nån, eller på franska quelque un som quelqu’un), och mer utvidgat kan det användas i bemärkelsen ’utelämna information’ (vad sägs om att ”elidera namn och bild från Facebooktrådar”?). Det här är inget jag hittat på, utan användningen förekommer, men den är ovanlig. Alltså något som behöver adopteras av ett kärleksfullt hem!

Min kärlek till ordet är inte ny; tvärtom har jag byggt hela min onlinepersona på det – jag kallar mig själv Eliderad och den här texten är publicerad på eliderad.se. Därför är det för mig självklart att adoptera elidera och fortsätta använda ordet både inom och utom vetenskapen. Risken finns väl alltid att ingen förstår, men tänk på att namnet eliderad tekniskt sett betyder ’utstött’. Jag må vara ensam, men ordet klingar åtminstone vackert här i ensamheten.

Så känner kanske alla som adopterar ett döende ord?

Kommentera

Ingen kommer att kunna se din e-postadress! Obligatoriska fält har en asterisk *