Stäng

Språkriktighet i juletid

Många läsare har bett om lite mer undervisning i språkkrönikan; om viktiga regler som skolan inte längre tar upp. Därför ska vi i dag titta på två klassiska språkriktighetsfrågor!

Heter det ”tomten är rödare än jag” eller ”tomten är rödare än mig”? Den klassiska ståndpunkten för språkmedvetna är att ”än jag” är det enda rätta. Än är nämligen en subjunktion, alltså en bisatsinledare, och bisatser innehåller verb. Det finns alltså ett underförstått verb efter jaget (”tomten är rödare än jag är”), fast varför skulle den som är noga med språket stryka ett så viktigt ord som verbet?

Låt oss byta ut jaget. Ingen förnekar att ”tomten är rödare än sin ren” är en korrekt mening, men vad händer om vi sätter tillbaka det underförstådda verbet? ”Tomten är rödare än sin ren är” känns inte så bra. Då är det rimligare att tolka än som en preposition, som bara ska följas av ett objekt. Betyder det att ”rödare än mig” är mer rätt?

Nja, det kan bli fel med ”än mig” också. Jämför ”tomten gav mamma fler julklappar än jag” och ”tomten gav mamma fler julklappar än mig”, två meningar som betyder olika saker! Första meningen kan utökas till ”tomten gav mamma fler julklappar än jag (gav henne)”, och andra till ”tomten gav mamma fler julklappar än (han gav till) mig”. Valet mellan ”än jag” och ”än mig” är alltså en fråga om betydelse, inte språkregler – och när betydelsen är densamma blir valet av ordform mest en fråga om smak.

Heter det ”storebror kommer hem innan jul” eller ”storebror kommer hem före jul”? Den klassiska uppfattningen är att ”före jul” är rätt, eftersom före är en preposition som alltså kan följas av ett objekt, medan innan är en subjunktion och måste ha en bisats efter sig. Till exempel skulle ”innan det blir jul” vara rätt. Fast om ”tomten är rödare än jag” är rätt för att det finns ett underförstått verb så borde väl ”storebror kommer hem innan jul” vara rätt av samma anledning?

Jämför i stället meningarna ”storebror kommer hem innan i morgon” och ”storebror kommer hem före i morgon”. Många föredrar nog den första meningen, trots allt – fast säkert inte alla. Det ser alltså ut som att innan fungerar utmärkt som tidsmarkerande preposition, medan före passar bäst om rumsliga förhållanden. Det går alltså bra med ”storebror kommer hem innan jul”, men inte med ”storebror stod innan mig i kön”.

När två uttryck är korrekta är det klokt att välja det som inte irriterar läsaren, men som vi har sett är det inte alltid så enkelt; ibland kommer båda alternativ att reta upp folk!

Den här texten publicerades ursprungligen i Arbetarbladet.

Kommentera

Ingen kommer att kunna se din e-postadress! Obligatoriska fält har en asterisk *