Stäng

Tona ned särskrivningsprotesterna

Särskrivningen är det i särklass mest omnämnda språkfelet, och kan ha förödande följder när fraser får helt ny innebörd. Hur hjälpsam är den som ”kan underlätta förhållanden” om andra ordet särskrivs? Hur uppfattar vi den som driver en ”renhållningspolitik” men särskriver efter ren? (Min första tanke är att vi fått en rabiat yogaguru i kommunfullmäktige,…