Stäng

Om mig

Hej! Jag som skriver Språkkrönikan heter Alexander Katourgi /kaˈtʊrːɡɪ/, alias Eliderad online. Jag är doktorand i nordiska språk vid Lunds universitet, och jobbar emellanåt också med översättning. Språkkrönikor har jag skrivit sedan 2012, först för Gefle studentkårs kårtidning, Gefla Högtryck, och sedan för diverse Mittmedia-tidningar till och med år 2019. Jag har tidigare studerat svenska språket och kreativt skrivande vid Högskolan i Gävle, och nordiska språk vid Uppsala universitet.

Framsida för Svenskan går bananer

Sedan 2015 har jag översatt tv-spel och annan underhållningsmedia för Play on Words. Bland annat har jag översatt Assassin’s Creed Syndicate, Heidi och Mitt liv som Zucchini till svenska. Översättningen har lett fram till min första populärvetenskapliga bok, Svenskan går bananer, som ges ut av Lys förlag. Du kan köpa den här eller i bokhandeln.

Vad gäller språkvetenskapen intresserar jag mig mest för språkvård, språkstruktur och språksociologi. Jag är särskilt intresserad av skiljetecken, och skrev min kandidatuppsats om semikolon och min masteruppsats om tankstreck. Mitt avhandlingsarbete handlar om skiljetecken i grammatisk, pragmatisk och textlingvistisk belysning.

Om du vill komma i kontakt med mig för allt från jobb till språkfrågor kan du använda det här formuläret: